Kategorijas
Meklēšanas vēsture

Pēc jūsu pieprasījuma nekas nav atrasts

Atrast

Pasūtījuma statuss

0

Favorīti

Pievienots izlasei
Jūs neesat pievienojis preces saviem favorītiem
Iet uz izlasi
Saistītās kategorijas
0

Grozs

Pievienots grozam
Iet uz grozu
Saistītās kategorijas
Preču Katalogs Akcijas

Personas datu apstrādes nolūki un likumīgais pamats

1. Iepirkšanās un pakalpojumi tiešsaistē

Mēs apstrādājam jūsu datus tādā apmērā, kāds nepieciešams pirkuma līgumu noslēgšanai un citu mūsu pakalpojumu piedāvāšanai, piemēram, šādiem:

 • a) nodrošināt Tīmekļa vietnes un mobilās lietojumprogrammas, lai parādītu un pārdotu savas preces;
 • b) nodrošināt vietējos pakalpojumus, kas tiek piedāvāti arī bazaars.lv tradicionālajos veikalos un bazaars.lv apmeklētos pasākumos un gadatirgos;
 • c) publicēt regulāras un cikliskas reklāmas programmas;
 • d) apstrādāt noslēgtus darījumus, tostarp, piemēram, izpildīt maksājumu un nosūtīt preces;
 • e) izskatīt un apstrādāt ar patērētāju tiesībām saistītas prasības, piemēram, veikt darbības saskaņā ar likumā noteiktajām garantijām vai preču atgriešanu pirms pirkuma līguma noslēgšanas un pēc tam, tostarp arī tiešas saziņas veidā (pa tālruni, e-pastu);
 • f) nodrošināt paša bazaars.lv informāciju, ziņojumus, biļetenu un citu tiešu saziņu;
 • g) visos līmeņos garantēt mūsu pakalpojumu drošību, funkcionalitāti un stabilitāti;
 • h) ar iepirkšanās procesu saistīto datu izvērtēšana un mērījumi, tostarp Lietotāja veiktās atgriešanas un atcelšanas gadījumi;
 • i) piedāvāt, piegādāt un apstrādāt dāvanu kartes un atlaides;
 • j) bazaars.lv piedāvāt preces, balstoties uz jūsu modes preferencēm.

Ja noslēgts līgums vai tas nepieciešams, lai izpildītu un nodrošinātu pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot, jūsu personas dati tiek apstrādāti uz noslēgta pirkuma līguma pamata (VDAR 6. panta 1. punkta “b” apakšpunkts). Pārējos gadījumos likumīgais pamatojums ir bazaars.lv leģitīmās intereses, kas izriet no tā kā uzņēmuma (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

2. Preču un pakalpojumu piedāvāšana

Jūsu dati var tikt apstrādāti arī šādiem nolūkiem:

 • a)analizēt Tīmekļa vietnē parādīto preču biežumu un piedāvāt BAZAARS.LV preces un pakalpojumus, kas atbilst jūsu iepirkumu vēsturei un preferencēm;
 • b) personalizēt BAZAARS.LV zīmolu preču un pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem datiem;
 • c) pielāgot tīmekļa lapas skatus un veidot ieteikumus, kas atbilst jūsu modes preferencēm.

Šādam nolūkam mēs izmantojam ierīces datus un piekļuves datus, kā arī analogos datus no mūsu partneriem. Personalizēta preču un pakalpojumu attēlošana ļauj jums viegli un ērti izmantot Tīmekļa vietni, kā arī garantē to, ka visas piedāvātās preces ir pieejamas. Izmantojot personalizāciju, mēs varam piedāvāt jūsu vajadzībām atbilstošas preces un pakalpojumus.

Jūsu preferencēm pielāgotu preču nodrošināšanas nolūkos veiktās datu apstrādes likumīgais pamats ir BAZAARS.LV leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

3. Reklāma un tirgus izpēte, datu analīze

Datu analīzē, tostarp tirgus izpētē, mēs izmantojam jūsu datus reklāmas vajadzībām šādiem nolūkiem:

 • a) izveidot lietotāju mērķu grupas (arī sociālajos tīklos, piemēram, Facebook) ar līdzīgām interesēm un vēlmēm, ar līdzīgu pieeju Tīmekļa vietnes izmantošanai vai iepirkumiem (segmentācija);
 • b) apkopot un apstrādāt informāciju par demogrāfiskajiem datiem, modes preferencēm, iepirkšanās un Tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem, un izmantot šo informāciju darbībās, kas reklamē BAZAARS.LV zīmolu preces un pakalpojumus;
 • c) identificēt un prognozēt tendences;
 • d) veidot interneta iepirkšanās prognozes;
 • e) reklamēt preces un pakalpojumus;
 • f) izplānot reklāmas darbības un analizēt to efektivitāti noteiktās mērķa grupās;
 • g) uzlabot un pielāgot reklāmas darbības attiecībā uz precēm un pakalpojumiem.

Tādējādi mēs saskaņā ar jūsu preferencēm varam piedāvāt interesantas preces no visiem BAZAARS.LV zīmoliem, izmantojot statistikas datus, kas tiek apkopoti un ir anonīmi, kā arī datus, kas ar papildu darbībām var tikt saistīti ar konkrētu personu.

Apstrādes likumīgais pamats ir BAZAARS.LV leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā (VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

4. Preču un tehnoloģiju izstrāde

Mēs izmantojam jūsu datus ar mērķi izstrādāt preces un pakalpojumus (izveidot mobilas lietojumprogrammas, attīstīt tehnoloģijas, personalizēt pakalpojumus) un pielāgot tos jūsu preferencēm. To veicot, mēs izmantojam apkopotus, pseidonimizētus vai anonimizētus datus, kas atvieglo un paātrina problēmu novēršanu attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, un ir noderīgi klientu apkalpošanas līmenī. Tādējādi mēs mēģinām izpildīt šādus mērķus:

 • a) iizveidot tehniskus risinājumus, kas novērš ar atbilstošo preču atrašanu saistītas problēmas, lai vienkāršotu jūsu iepirkšanos;
 • b) vienkāršot kanālus saziņai ar Pārzini, izmantojot automatizētus saziņas risinājumus (piem., sarunbotu);
 • c) optimizēt personalizētus pakalpojumus un tehnoloģijas attiecībā uz datu analīzi, BAZAARS.LV zīmolu reklāmām un iepirkšanos tiešsaistē;
 • d) attīstīt tehnoloģijas, lai garantētu IT sistēmu un personas datu drošību, kā arī novērstu krāpšanu;
 • e) optimizēt uzņēmējdarbības un loģistikas procesus, tostarp paātrināt un vienkāršot noslēgto līgumu izpildi un piedāvāto pakalpojumu veikšanu;
 • f) nepārtraukti attīstīt tehniskos risinājumus, lai vienkāršotu un optimizētu piedāvāto preču un pakalpojumu personalizāciju;
 • g) ieviest un attīstīt risinājumus automātiskai klientu ziņoto problēmu risināšanai;
 • h) novērst krāpšanu;
 • i) izstrādāt un verificēt programmatūras risinājumus, kas paredzēti nepieciešamo uzņēmējdarbības un loģistikas darbību optimizēšanai.

Jūsu datu apstrādes likumīgais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses attiecībā uz preču un tehnoloģiju izstrādi, kas nepieciešamas pareizai uzņēmuma darbībai un preču un pakalpojumu pielāgošanai jūsu vajadzībām (VDAR 6. panta

1. punkta “f” apakšpunkts).

5. Pakalpojumu optimizēšana

Lai uzlabotu uzņēmējdarbību un aizsargātu LPP intereses, jūsu dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • a) uzlabot Klientu apkalpošanas dienesta sniegtos pakalpojumus, it īpaši ieviešot ziņoto problēmu apstrādes vienkāršošanas risinājumus (pakalpojuma automatizācija);
 • b) novērst krāpšanu;
 • c) nodrošināt atbilstību patērētāja tiesībām, kas rodas pēc līguma noslēgšanas (tiesības iesniegt sūdzības vai atgriezt preces);
 • d) pareizi izpildīt BAZAARS.LV pienākumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu (darījuma dokumentācija un nodokļu dokumentācijas uzglabāšana);
 • e) pierādīt uzņēmuma atbilstību tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz patērētāju tiesībām un personas datu aizsardzību;
 • f) nodrošināt BAZAARS.LV prasības.

Jūsu dati tiek apstrādāti uz likumīga pamata, kas ir mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz uzņēmuma optimizēšanu, un, ja datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piem., nodokļu tiesību akti, patērētāju aizsardzības tiesību akti), dati tiek apstrādāti nolūkā parādīt mūsu uzņēmuma atbilstību šiem tiesību aktiem (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts).

Apstrādātie dati

Lai reģistrētu jūsu kontu Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese. Lai ļautu jums Tīmekļa vietnē izmantot un pārvaldīt kontu: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimums, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas numurs (ja izrakstīts rēķins).

Lai nosūtītu informāciju (biļetenu) par reklāmas kampaņām, īpašiem piedāvājumiem, reklāmas kodiem: e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums.

Lai izpildītu jūsu pirkuma līgumus, kas noslēgti pēc reģistrācijas Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas numurs (ja izrakstīts rēķins), informācija par jūsu iepirkšanos Tīmekļa vietnē.

Lai izpildītu līgumus, kas noslēgti bez reģistrācijas Tīmekļa vietnē: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja izrakstīts rēķins).

Lai informētu jūs par jūsu norādīto preču pieejamību: e-pasta adrese.

Lai veiktu norēķinus par jūsu atgrieztajām precēm: bankas konta numurs.

Lai jūs varētu ar mums sazināties: vārds, uzvārds, darījuma dati (piegādes adrese, pasūtītās preces), kontaktinformācija (pasta adrese, tostarp iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts, e-pasta adrese, tālruņa numurs), balss — lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, mēs, iespējams, ierakstīsim zvanus; jūs par to tiksiet informēts zvana sākumā.

Datu subjektu tiesības

Dzēst savu kontu, sadaļā “Mani dati” uzsākot konta dzēšanas procedūru.

Dzēst savus datus, nenorādot iemeslu; attiecīgi tā rezultātā jūsu konts Tīmekļa vietnē var tikt izdzēsts.

Iebilst savu datu apstrādāšanai kopumā vai daļēji un noteiktam mērķim.

Ierobežot savu datu apstrādi uz noteiktu laiku vai noteiktā apmērā.

Labot vai koriģēt savus personas datus. Pēc pierakstīšanās Tīmekļa vietnē jūs varat sadaļā “Mani dati” veikt izmaiņas.

Atsacīties no Biļetena, arī.

Nodot datus citai organizācijai. Šajā saistībā varat sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu, norādot tās organizācijas nosaukumu un adresi, kurai mums jāpārsūta jūsu dati, kā arī datu apjomu, t. i., norādot, kāda informācija mums jāpārsūta. Pārsūtīšana notiks elektroniski, tiklīdz jūsu pieprasījums būs apstiprināts. Tas nepieciešams, lai garantētu šo datu drošību un apstiprinātu, ka pieprasījumu esat veicis tieši jūs.

Saņemt informāciju par personas datu apstrādes apjomu.

Pieprasījumu iesniegšana un tiesību izmantošana neietekmēs mūsu pabeigtās darbības. Jūs mēneša laikā saņemsiet informāciju par pieprasījuma rezultātu.

Datus par jūsu darījumiem mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas noteikts nodokļu tiesību aktos vai cik nepieciešams saskaņā ar mūsu kā Pārziņa interesēm, apkopojot pierādījumus sūdzību novērtēšanas ziņā vai pēc preču atgriešanas. Jūsu datu dzēšana neaptur to apstrādi konkrētajā aspektā.

Saziņa saistībā ar personas datiem

Jūs varat mums sūtīt paziņojumus vai pieprasījumus saistībā ar personas datiem, izmantojot izvēlēto saziņas veidu.

Personas datu saglabāšanas ilgums

Mēs personas datus glabājam šādu periodu:

 • a) kamēr Tīmekļa vietnē pastāv jūsu konts;
 • b) saistībā ar nodokļu tiesību aktiem (darījuma dati) — 5 gadus pēc tā taksācijas gada beigām, kurā radās jūsu fiskālās saistības;
 • c) saistībā ar Klientu apkalpošanas dienesta izmantošanu (jebkādā veidā) — 2 gadus pēc katras saziņas reizes;
 • d) mūsu reklāmas darbību ziņā (biļetens) — līdz jūs atsaucat savu piekrišanu;
 • e) tiešas preču reklamēšanas ziņā — līdz jūs izpaužat skaidrus un leģitīmus iebildumus;
 • f) gaidot paziņojumu par preces pieejamību — līdz 6 mēnešiem pēc jūsu pieprasījuma;
 • g)saistībā ar statistiskām darbībām, prasību izvirzīšanu vai aizstāvēšanu (piem., sūdzību gadījumā) — līdz ir pagājis attiecīgajos tiesību aktos prasībai noteiktais laiks.

Datu pārsūtīšana apstrādei un datu kopīgošana

Mēs pārsūtām jūsu datus apstrādei tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu noteiktus BAZAARS.LV un uzņēmumu mērķus. Šie dati citstarp ietver noliktavu un tirdzniecības vietu darbiniekus. Lai jums būtu ērtāk izmantot internetveikalu, mēs varam kopīgot jūsu datus arī ar IT vai analītisko pakalpojumu nodrošinātājiem (piem., attiecībā uz personalizētu preču attēlošanu vai lietotāju segmentāciju), ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem (piem., izmantojot programmatūru pakalpojumu sniedzēja serveros), ar pusēm, kas nosūta korespondenci attiecībā uz mūsu preču un pakalpojumu reklāmu (Biļetens). Mēs nododam datus arī organizācijām, kas piedalās Tīmekļa vietnē noslēgtā līguma izpildē, piem., kurjerpastam un maksājumu apstrādātājiem. Viņi kļūst par pārziņiem brīdī, kad dati tiek kopīgoti.

Jūsu personas dati tiks kopīgoti ar trešām pusēm vai citām organizācijām tikai tādiem mērķiem, kas aprakstīti Konfidencialitātes politikā. Tādējādi jūs nesaņemsiet citu uzņēmumu reklāmas materiālus. Mēs nenodrošinām reklāmas pakalpojumus trešām pusēm.

Mēs garantējam drošu jūsu personas datu apstrādi, izmantojot efektīvus un pareizi izvēlētus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Komerciālā informācija – biļetens

Jūs varat abonēt Biļetenu, ievadot savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Sniedzot šos datus, jūs piekrītat (e-pastā vai īsziņās) saņemt komerciālo informāciju, ko sūta tikai BAZAARS.LV. Mēs izmantojam elektroniskos saziņas līdzekļus, lai informētu jūs par pieejamām precēm un pakalpojumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām, reklāmas kodiem un nepabeigtiem pirkumiem internetveikalā. Iespējams, jums arī tiks lūgts izteikt viedokli aptaujās.

Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, noklikšķinot uz saites, kas pieejama katrā Biļetena ziņojumā, vai nosūtot e-pasta ziņu uz adresi .

Paziņojums par preču pieejamību

Pēc pieprasījuma mēs varam jums nosūtīt elektroniskus paziņojumus par jūsu norādīto preču pieejamību. Kad prece būs pieejama, saņemsiet paziņojumu jūsu norādītajā e-pasta adresē. Personas dati tiek sniegti brīvprātīgi, bet tie ir nepieciešami, ja vēlaties saņemt paziņojumu.

Tīmekļa vietņu un mobilo ierīču apstrādātie dati

Lai sniegtu jums pakalpojumus (ja tas ir nepieciešams vai izriet no mūsu trešo pušu leģitīmajām interesēm), mums ir tiesības automātiski iegūt un reģistrēt datus, kurus jūsu ierīču tīmekļa pārlūkprogrammas pārsūta serverim (piem., lai garantētu IT aktīvu drošību vai citu Lietotāju drošību). Dati var ietvert, piem., sīkfailus, IP adresi, programmatūras un aparatūras parametrus, pārlūkotās tīmekļa vietnes, mobilās ierīces ID numuru, lietojumprogrammas izmantošanas informāciju un citus datus par jūsu izmantotajām ierīcēm un sistēmām. Šādas informācijas savākšana nodrošina pareizu tīmekļa lapu funkcionēšanu, ļauj jums ērti izmantot Tīmekļa vietni un pilnībā tai piekļūt.

Sīkfaili

Sīkfaili ir mazi teksta faili ar IT datiem, kas ļauj Tīmekļa vietnei darboties pareizi. Tie tiek glabāti jūsu galapunkta ierīcēs. Šie faili ļauj atpazīt ierīci un pareizi pielāgot Tīmekļa vietnes izskatu jūsu preferencēm. Sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu pareizi pierakstīties Tīmekļa vietnē un bez traucējumiem izmantot visas tās funkcijas. Sīkfaili informē mūs par jūsu darbībām Tīmekļa vietnē, bet tie neļauj jūs pilnībā identificēt. Sīkfailus var izmantot, piemēram, šādiem mērķiem:

 • a) pielāgot Tīmekļa vietnes saturu jūsu preferencēm un optimizēt tīmekļa lapu izmantošanu;
 • b) apkopot statistiku, kas ļaus mums labāk saprast, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni, lai mēs varētu parādīt saturu, kas atbilst jūsu modes preferencēm;
 • c) saglabāt sesiju;
 • d) sniegt reklāmas saturu par precēm, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Pierakstīšanās ar sociālo tīklu kontiem

Jūs varat reģistrēties mūsu tīmekļa vietnēs un pēc tam izmantot iespēju pierakstīties, izmantojot sociālo tīklu kontu (piem., Facebook, Google utt.). Jūs varat izlemt, kā reģistrēties vai pierakstīties. Jūsu pierakstīšanos autentificē sociālo tīklu vietne.

Jūs arī saņemat informāciju par to, kādā apjomā sociālo tīklu vietne mums nodrošina datus. Tādā gadījumā tie ir dati, kas ir nepieciešami un pietiekami jūsu identificēšanai un drošai konta izveidošana mūsu Tīmekļa vietnēs. Dati ir no jūsu publiskā profila un galvenokārt ietver jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Mums nav tiesību uz jūsu sociālo tīklu kontu, mums it īpaši nav tiesību no tā ievietot kādu saturu. Vairāk informācijas par sociālo tīklu vietņu izmantotajiem datiem skatiet konkrētās vietnes konfidencialitātes politikā (piem., Facebook https://www.facebook.com/policy.php vai Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Sociālo tīklu vietne, kuru izmantojāt, reģistrējoties mūsu Tīmekļa vietnē, neinformē mūs par jūsu konta dzēšanu attiecīgajā sociālo mediju vietnē vai par jūsu lēmumu nepierakstīties ar attiecīgo kontu, tāpēc jūsu pierakstīšanās ietvaros izmantotie dati paliks mūsu datubāzē. Kamēr esat pierakstījies mūsu Tīmekļa vietnē, jūs varat dzēst savu kontu, uzsākot konta dzēšanas procedūru sadaļā “Mani dati”.

Pat ja izdzēšat savus datus, mēs ne vienmēr beidzam to apstrādi; datus par jūsu darījumiem mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas noteikts nodokļu tiesību aktos vai cik tas nepieciešams saskaņā ar mūsu kā Pārziņa interesēm, apkopojot pierādījumus sūdzību analizēšanas laikā vai pēc preču atgriešanas.

Facebook Custom Audience

Izmantojot Facebook pielāgotās auditorijas rīku, mēs varam nodot drošu mūsu klientu e-pasta adrešu vai tālruņa numuru datubāzi Facebook rīkiem. Ja esat reģistrēts lietotājs, piemēram, Facebook vai citās Meta grupas vietnēs, un jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs ir tāds pats kā tas, kuru norādījāt, apmeklējot šīs vietnes, jums var tikt rādīti sponsorēti ziņojumi par mūsu piedāvājumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām vai atlaižu kuponiem. Izmantojot šo rīku, mēs nenodosim reklāmas informāciju tieši caur jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Jūs varat reklāmas iestatījumos deaktivizēt atkārtotas reklāmas funkciju ar nosaukumu “Custom Audiences” (Pielāgotas auditorijas). Lai to paveiktu, jums jāpierakstās Facebook kontā. Plašāka informācija par nestandarta mērķa grupām atrodama vietnē: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebook spraudnis

Mūsu vietne ietver Facebook spraudni (“Facebook Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, ASV). Facebook spraudnis mūsu vietnē ir apzīmēts ar Facebook logotipu. Šis spraudnis izveidos tiešu savienojumu ar jūsu profilu Facebook serverī. Izmantojot jūsu IP adresi, Facebook uzzinās, ka esat apmeklējis mūsu vietni.

Ja apmeklējat mūsu vietni, kad esat pieteicies Facebook profilā, Facebook saglabā informāciju par apmeklējumu. Pat tad, ja neesat pieteicies, Facebook spēj iegūt jūsu IP adreses informāciju. Mēs vēlamies uzsvērt, ka Facebook neinformē mūs par datiem, ko tas apkopo, vai to izmantošanas veidu. Facebook savākto datu mērķis un apmērs mums nav zināmi.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar Facebook vai izlasiet tā lietošanas nosacījumus: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ja nevēlaties Facebook nodot informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu, iesakām vispirms izrakstīties no Facebook konta.

Pixel un līdzīgas tehnoloģijas

Partneri, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, mūsu tīmekļa vietnēs var izvietot tā saukto pikseli. Izmantojot pikseli vai līdzīgu tehnoloģiju, tiek izveidots savienojums ar mūsu partneru serveriem, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes. Pikseļa izvietošanai ir nepieciešama jūsu piekrišana, ko jūs sniedzat, piekrītot reklāmas sīkfailiem. Mūsu partneri var saskaņot mūsu produktu īpašos piedāvājumus ar jūsu modes izvēlēm, kuras noteiktas, pamatojoties uz informāciju, kas mūsu partneriem sniegta, kad jūs lietojat vietnes. Tādējādi jūs varat saņemt personalizētu saturu par mūsu produktiem, lai tie būtu jums interesantāki un atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu.

Facebook Pixel

Mūsu tīmekļa lapas ietver Facebook Pixel, lai mēs varētu reklamēt savu zīmolu preces jums, ņemot vērā jūsu intereses, kad apmeklējat Facebook vai citas šo rīku izmantojošas vietnes. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētu reklāmu, lai mūsu tīmekļa vietne un piedāvātās preces jums šķistu pēc iespējas interesantākas un vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā Facebook, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. Facebook šos datus izmanto reklāmas nolūkos. Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs varat reklāmas iestatījumos deaktivizēt atkārtotas reklāmas funkciju ar nosaukumu “Custom Audiences” (Pielāgotas publikas). Lai to paveiktu, jums jāpierakstās kontā.

TikTok Pixel

Mūsu tīmekļa vietnes satur TikTok Pixel, tāpēc katru reizi, kad apmeklējat TikTok tīmekļa vietni, jums tiek piedāvātas uz jūsu interesēm balstītas reklāmas par mūsu zīmolu precēm. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētas reklāmas par mūsu precēm, kas jums varētu šķist interesantas un vislabāk atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā TikTok, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. TikTok šos datus izmanto reklāmas nolūkos.

Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet TikTok tīmekļa vietnē: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=lv-LV

Mums ir profili sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (turpmāk — “sociālie tīkli”), kuros mēs publicējam informāciju par mūsu zīmolu precēm. Sociālo tīklu administratori saglabā jūsu uzvedības datus, izmantojot sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas katrā mijiedarbībā ar mūsu profiliem. Administratori definē personas datu apstrādes pilnu apjomu un mērķus sociālajos tīklos.

Mums ir profili sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (turpmāk — “sociālie tīkli”), kuros mēs publicējam informāciju par mūsu zīmolu precēm. Sociālo tīklu administratori saglabā jūsu uzvedības datus, izmantojot sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas katrā mijiedarbībā ar mūsu profiliem. Administratori definē personas datu apstrādes pilnu apjomu un mērķus sociālajos tīklos.

Ja apmeklējat mūsu profilus, mēs iegūstam piekļuvi vispārējai statistikai par jūsu interesēm un demogrāfiskajiem datiem (piemēram, vecumam, dzimumam, reģionam), kurus izveido sociālo tīklu administratori. Mēs esam pilnībā atbildīgi par šo profilu pārvaldīšanu un ziņu ievietošanu tajos, par lietotāju publicētajām ziņām, kā arī par ziņām privātajos ziņojumos un saziņu konkrētās sociālo tīklu tīmekļa vietnēs.

Facebook un Instagram administrē “Facebook Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija (turpmāk – “Facebook”).

YouTube administrē “Google Inc.” 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, Kalifornijas štats, ASV.

Pinterest administrē “Pinterest Inc.”, 550 Brannan St, Sanfrancisko, ASV

Ja jums ir konts konkrētā sociālo tīklu tīmekļa vietnē, mums ir piekļuve informācijai, ko iestatījāt kā publisku, saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā citiem vietnes lietotājiem.

Kad jūs apmeklējat profilu, sociālo tīklu administrators izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai pārraudzītu lietotāju uzvedību un jūsu veiktās darbības. Informācija tiek apkopota, lai izveidotu, piemēram, vietnes statistiku. Statistika ietver tikai anonimizētus statistikas datus par lietotājiem, kas apmeklē profilu, un tos nevar sasaistīt ar konkrētu personu. Mums nav piekļuves personas datiem, ko sociālie tīkli izmantojuši, lai sagatavotu, piemēram, vietnes statistiku.

Pateicoties sociālo tīklu ģenerētajai statistikai, mums ir informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu profilus un kāds publicētais saturs ir vispopulārākais. Ar šo informāciju mēs uzlabojam savus profilus, precīzāk pielāgojot publicēto saturu jūsu interesēm un preferencēm. Katras sociālo tīklu tīmekļa vietnes administrators ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi vietnes statistikas ģenerēšanas nolūkā. Tātad katram administratoram ir pienākums informēt jūs par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi vietnes statistikas izveidošanas nolūkā, kā arī par iespējām izmantot tiesības uz konfidencialitātes aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem

Mēs izmantojam sociālo tīklu tīmekļa vietņu piedāvātos pakalpojumus, lai reklamētu preces un pakalpojumus, it īpaši ar lietotāju segmentācijas palīdzību un tādām darbībām, kas ļauj mums pareizi pielāgot piedāvātās preces jūsu vajadzībām (saskaņā ar šo vietņu lietošanas nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem).

Lai uzzinātu vairāk informācijas par jūsu datu aizsardzības tiesībām saistībā ar vietnes statistikas izveidošanu un par iespējām šīs tiesības tiešā veidā izmantot, mijiedarbojoties ar sociālajiem tīkliem, apmeklējiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes.

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

Google Analytics paziņojums par datu aizsardzību

Mūsu vietnes izmanto Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, CA 94043, ASV”) tīmekļa pakalpojumu analīzes mehānismus Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā tīmekļa vietnes tiek izmantotas. Sīkfailu apkopotā informācija tiek pārraidīta uz Google serveriem ASV un arhivēta.

Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ir aktivizēta IP anonimizācijas funkcija, Google saīsina jūsu lietotāja IP. Tas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kas norādītas līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu. Tikai īpašos gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saīsināta. Šādā veidā mūsu tīmekļa vietnē ir aktīva IP adrešu anonimizācijas funkcija.

Pēc tīmekļa vietnes operatora pieprasījuma Google izmanto apkopoto informāciju, lai analizētu trafiku tīmekļa vietnē un sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes un citu ar Tīmekļa vietni saistīto pakalpojumu izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas sniegtā IP adrese Google Analytics netiek uzglabāta kopā ar citiem Google datiem.

Sīkfailu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkprogrammā. Jūsu izvēles var traucēt pilnīgu dažu tīmekļa vietņu funkciju izmantošanu. Jūs varat bloķēt sīkfailu apkopoto tīmekļa vietnes lietojuma datu saglabāšanu (tai skaitā IP adresi) un to pārraidīšanu uz Google, kā arī neļaut Google tos kopīgot, lejupielādējot un instalējot šeit pieejamo spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes lietojumu nolūkā to uzlabot un piedāvāt jums patīkamas mūsu zīmola preces.

Google Ads

Izmantojot Google Ads rīkus, jūsu dati var tikt nosūtīti citiem LPP partneriem un pakalpojumu sniedzējiem. Google Ads izmantošanas mērķis ir ar Google Ads ārējās tīmekļa vietnēs reklamēt mūsu zīmolu preces. Pamatojoties uz reklāmas kampaņu datiem, mēs varam noteikt, cik lielus panākumus ir guvušas reklāmas darbības. Mēs to darām, parādot tikai reklāmas, kas atbilst jūsu modes preferencēm, un mūsu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietni, lai tā jums šķistu patīkamāka. Ja ienāksiet mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot Google reklāmu, Google Ads, jūsu datorā tiks saglabāti sīkfaili, bet tie neļaus jūs pilnībā identificēt. Savāktā informācija var būt saistīta ar konkrētu reklāmu parādīšanu tīmekļa vietnēs, Google meklētājprogrammā un pie Google partneriem. Ja esat reģistrēts Google lietotājs, Google, iespējams, saistīs mūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Ja neesat reģistrēts Google lietotājs vai neesat pierakstījies, Google, iespējams, saglabās arī jūsu IP adresi.

Ja nevēlaties saņemt personalizētu mūsu preču attēlošanu vai reklāmas no mūsu partneriem, varat izmantot tālāk minētos risinājumus:

 • a) pārlūkprogrammā izvēlieties piemērotus iestatījumus, atspējojot trešās puses sīkfailus;
 • b) pārlūkprogrammas iestatījumos atspējojiet sīkfailus sadaļā Reklāmguvumu uzskaite, t.i., atspējojiet sīkfailus no domēna “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads; šie iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
 • c) vietnē http://www.aboutads.info/choices atspējojiet personalizētas reklāmas, kas piedalās kampaņā “About Ads” (Par reklāmām); iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
 • d) pastāvīgi atspējojiet sīkfailus Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome, izmantojot  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ierobežot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Vairāk informācijas par Google konfidencialitātes politiku skatiet šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Ads Customer Match

Izmantojot rīku Google Ads klientu atbilstība, mēs varam iesniegt drošu mūsu klientu e-pasta adrešu vai tālruņa numuru datubāzi Google rīkiem. Ja esat reģistrēts lietotājs, piemēram, YouTube, Gmail vai citās Google grupas vietnēs, un jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs ir tāds pats kā tas, kuru norādījāt, apmeklējot Google grupas vietnes, jums var tikt rādīti sponsorēti ziņojumi par mūsu piedāvājumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām vai atlaižu kuponiem. Izmantojot šo rīku, mēs nenodosim reklāmas informāciju tieši caur jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Lai iegūtu vairāk informācijas par reklāmu rādīšanu atbilstoši izveidotajam klientu sarakstam, apmeklējiet vietni: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Mēs izmantojam tīmekļa pakalpojumu analīzes mehānismus, kurus piedāvā Google mārketinga platforma, piemēram Display & Video 360, Campaign Manager 360 un Search Ads 360. Mūsu tīmekļa vietnes izmanto Floodlight DV360 tagu, lai novērtētu mūsu zīmolu tirdzniecības veicināšanas un reklāmas kampaņas. Tā mērķis ir optimizēt noteiktu reklāmu parādīšanu, aktīvāk rādot tās reklāmas, kas atbilst jūsu gaumei vai modes izjūtai. Šis rīks ļauj savākt un uzglabāt informāciju par reklāmām, uz kurām esat noklikšķinājis, kā arī informāciju, kas balstīta uz jūsu rīcību trešo pušu tīmekļa vietnēs. Google izmanto sīkfailu ID, lai ierakstītu to, kādas reklāmas tiek parādītas noteiktās pārlūkprogrammās, un tādējādi tās netiek parādītas vairākas reizes. Turklāt Google var izmantot sīkfailu ID, lai ierakstītu sarunas, kas saistītas ar reklāmu pieprasījumiem. Sīkfaili nesatur personas datus, piemēram, e-pasta adreses, uzvārdus vai dzīvesvietas adreses. Šis rīks ļauj jūsu pārlūkprogrammai automātiski savienoties ar Google serveri.

Mūsu mērķis ir parādīt tās mūsu zīmolu preces, kas atbilst jūsu interesēm.

Vairāk informācijas par Google mārketinga platformu meklējiet https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots rīks Bing Ads, ko nodrošina uzņēmums Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV). Tāpēc, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot Microsoft Bing pārlūkprogrammu, kas reklamē mūsu zīmolu produktus, jūsu datorā tiek saglabāta sīkdatne. Mēs savu pakalpojumu ietvaros mārketinga un optimizācijas nolūkiem izmantojam sīkdatnes, kas ietilpst rīkā Microsoft Bing Ads. Saglabātās sīkdatnes uzglabā informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs un informāciju par mūsu zīmolu produktiem, kas jūs ir ieinteresējuši. Sīkdatnes ļauj nepārprotami identificēt tīmekļa pārlūkprogrammu, taču tās netiek izmantotas jūsu personas identificēšanai mūsu tīmekļa vietnes lietošanas laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par uzņēmuma Microsoft Bing privātuma politiku, apmeklējiet: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savu izvēli saskaņā ar vadlīnijām, kas norādītas sadaļā Atteikšanās no mārketinga rīkiem.

Atteikšanās to mārketinga rīkiem

Sīkfailu iestatījumus varat pārvaldīt tīmekļa pārlūkprogrammā. Jūsu izvēles var traucēt pilnīgu dažu tīmekļa vietņu funkciju izmantošanu. Jūs varat bloķēt sīkfailu apkopoto tīmekļa vietnes lietojuma datu saglabāšanu (tai skaitā IP adresi) un to pārraidīšanu uz Google, kā arī neļaut Google tos kopīgot, lejupielādējot un instalējot šeit pieejamo spraudni:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ja nevēlaties saņemt personalizētu mūsu preču attēlošanu vai reklāmas no mūsu partneriem, varat izmantot tālāk minētos risinājumus:

pārlūkprogrammā izvēlieties piemērotus iestatījumus, atspējojot trešās puses sīkfailus; vairāk informācijas meklējiet Sīkfailu politikā;

atspējojiet sīkfailus sadaļā Reklāmguvumu uzskaite, t.i., atspējojiet sīkfailus no domēna “www.googleadservices.com”, https://www.google.lv/settings/ads; šie iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;

vietnē http://www.aboutads.info/choices atspējojiet personalizētas reklāmas, kas piedalās kampaņā “About Ads” (Par reklāmām); iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;

vietnē http://www.google.com/settings/ads/plugin pastāvīgi atspējojiet sīkfailus Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ierobežot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Vairāk informācijas par Google konfidencialitātes politiku skatiet šeit: https://policies.google.com/privacy

Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Tīmekļa vietnes pakalpojumi un funkcijas var mainīties, tātad mēs nākotnē, iespējams, izmainīsim Konfidencialitātes politiku. Par jaunajām dokumenta versijām mēs informēsim Tīmekļa vietnē. Šis dokuments tiek nodrošināts informatīvā nolūkā. Iepriekš redzamā informācija tika pārskatīta 31.01.2022

Uzzini pirmais par akcijām

Nepareizs e-pasts
Mēs izmatojas sīkdatnes. Tās palīdz uzlabot Jūsu mijiedarbību ar vietni